Het Kenniscentrum Weidevogels heeft het initiatief genomen het gehele weidevogelseizoen onderzoek te doen naar steltlopers op slaapplaatsen in Noord-Holland. Het onderzoek vindt plaats op plas-drasterreinen waar die vogels graag de nacht willen doorbrengen. Speciale aandacht gaat uit naar de grutto maar ook soorten als wulp, scholekster en kemphaan zullen worden geteld. Daarnaast worden gegevens verzameld van de kenmerken van de plas-draspercelen zoals de grootte, ligging, hoeveel water, storende elementen in de omgeving, diepte van de plas-dras. Die gegevens leveren informatie op over de geschiktheid van de percelen voor steltlopers. Recent heeft de afdeling onderzoek van Landschap Noord-Holland het bedrijf Grontmij/AquaSense de opdracht gegeven een pilotstudie uit te voeren naar bodem- en macrofauna op plas-draspercelen.

 

Contactpersonen Frank Visbeen en Dirk Tanger

Meer lezen:

Onderzoek steltlopers op slaapplaatsen in Noord-Holland

Artikel Tussen Duin en Dijk: Betekenis van plasdraspercelen voor de grutto 

 


teldata slaapplaatstelling in mei

1-5 mei voorkeursdatum 2 mei

8-12 mei voorkeursdatum 9 mei

15-19 mei voorkeursdatum 16 mei

22-26 mei voorkeursdatum 23 mei

29-2 juni voorkeursdatum 30 mei  


Nieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.