In het Kenniscentrum werken de verschillende organisaties samen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en beleid van weidevogels in Noord-Holland. Zij werken aan het delen en het ontwikkelen van kennis over weidevogels. Het gaat om de volgende organisaties: Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Veelzijdig Boerenland, Natuurmonumenten, Provincie Noord-Holland en Staatsbosbeheer.

Raad van Advies

Raad van Advies kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Op dit moment maken de volgende personen deel uit van de Raad van Advies:
Wim Tijsen: ANV Water, Land en Dijken/LNH
Andre Smit: Staatsbosbeheer
Frank Visbeen: projectleider Kenniscentrum
Stijn van Belleghem:projectmedewerker Kenniscentrum
Pim de Nobel: Natuurmonumenten
Jose Koopman: Natuurmonumenten
Esther Graaskamp: Veelzijdig Boerenland
Ton Geraerds: Milieufederatie Noord-Holland
agendalid Provincie Noord-Holland: Franck Kuiper en Hans Groot


Nieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.