Voor een goede onderbouwing van het natuurbeleid laat de Provincie Noord-Holland delen van de provincie gebiedsdekkend inventariseren op bijvoorbeeld planten en weidevogels; de Provinciale Natuur Inventarisatie (PNI). De onderzoeksafdeling van LNH is verantwoordelijk voor de uitvoering van de PNI. In 2006 heeft de onderzoeksafdeling in samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, de ANV Water, Land en Dijken en de Stichting Hoogeweide heel Laag Holland geïnventariseerd op weidevogels. Alle gegevens zijn geanalyseerd en de resultaten zijn verschenen in het rapport Weidevogelonderzoek Laag Holland 2006 en de Atlas van de weidevogels in Laag Holland. In 2007 heeft een vergelijkbaar onderzoek plaatsgevonden in de Amstel- Gooi en Vechtstreek. Die resultaten zij gepubliceerd in het Jaarboek 2007 van het Kenniscentrum Weidevogels. Eind 2008 zal de Atlas van de weidevogels in de Amstel, Gooi- en Vechtstreek verschijnen. Contactpersonen: Kees Scharringa  en Ron van `t Veer

Weidevogelonderzoek in Amstelland, Gooi- en Vechtstreek

Atlas van de weidevogels in Laag Holland

Weidevogelonderzoek Laag Holland 2006

Artikel In Tussen Duin en Dijk: Weidevogels in Laag-Holland

 Nieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.