Noord-Holland is een belangrijke provincie voor de weidevogels in Nederland. Ongeveer 20 procent van de gruttopopulatie in Nederland broedt in onze provincie. De laatste decennia nemen veel soorten weidevogels sterk in aantal af. Deze neergaande trend lijkt zich in de laatste jaren nog te versnellen. Sinds 2000 is de jaarlijkse afname zelfs opgelopen tot 5%. Een belangrijke gegevensleverancier is de sectie onderzoek van Landschap Noord-Holland. Zij doet integrale gebiedstellingen in Noord-Holland en het houdt jaarlijks de vinger aan de pols via het weidevogelmeetnet. Het weidevogelonderzoek richt zich op het in beeld brengen van de trend en te achterhalen wat de oorzaken zijn van de grootschalige afname, zoals broedsucces. Ook wordt nagedacht over mogelijke oplossingsrichtingen om het tij te keren.

Provinciale Natuur Inventarisatie

Meetnet Weidevogels

Slaapplaatstellingen steltlopers

 

 Nieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.