Het Weidevogelmeetnet Noord-Holland is één van de oudste meetnetten in ons land. Vanaf 1987 zijn in 51 proefvlakken elk jaar de weidevogels geteld. In 2007 bestond het dus 21 jaar. Het weidevogelmeetnet wordt uitgevoerd door Landschap Noord-Holland, in opdracht van de Provincie. Het Noord-Hollandse meetnet maakt onderdeel uit van het landelijke weidevogelmeetnet binnen het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). De coördinatie van dit onderdeel van het NEM berust bij SOVON Vogelonderzoek Nederland.Tot en met 2004 bestond het weidevogelmeetnet uit 51 proefvlakken, verspreid over de provincie en bedroeg de totale oppervlakte ruim 2.500 hectare. In 2005 zijn 22 nieuwe proefvlakken toegevoegd en bestaat het meetnet thans uit 73 proefvlakken met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 4.200 hectare. Op basis van de gegevens van het meetnet rapporteert de onderzoeksafdeling jaarlijks over de trends van de weidevogels in Noord-Holland. 
Contacpersoon: Kees Scharringa
meer lezen: Meetnet Weidevogels bijgewerkt tot en met 2007Nieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.