Kenniscentrum

Hier vindt u rapporten en andere uitgaven van het Kenniscentrum en het Team Onderzoek van LNH

Weidevogels in het zuidelijk deel van Waterland

Jaarboek 2010, april 2011

Bescherming van weidevogels in het buitenland, 2010

Brochure Weidevogels, Ruimtelijke Ordening en Compensatieregels, december 2010

Jaarboek 2009 deel 1, juli 2010

Jaarboek 2009 deel 2, juli 2010

Kernkwaliteit Weidevogels in Laag Holland, juni 2010

Factsheets weidevogels in Noord-Holland, juni 2010

Weidevogels in Noord-Holland; ecologie, beleid en ontwikkelingen, mei 2010

Opkrikplannen voor weidevogelgebieden in Laag Holland, december 2009

Alarmtellingen in Laag Holland 2009, december 2009

Alarmtellingen in West Friesland 2009, december 2009

Weidevogels in Laag Holland, 2008

Atlas van de weidevogels in Laag Holland, 2008

Meten is weten

Jaarboek 2008 deel 1

Jaarboek 2008 deel 2

Jaarboek 2007

Jaarboek 2006

Jaarboek 2005 Nieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.