Welkom op de site van het Kenniscentrum Weidevogels. Begin april is tijdens de Noord-Hollandse weidevogeldag het Kenniscentrum Weidevogels officieel gelanceerd. De start van het Kenniscentrum is een belangrijke mijlpaal in de samenwerking tussen alle organisaties die zich in Noord-Holland met weidevogels bezig houden. De weidevogelproblematiek staat hoog op de agenda en de laatste jaren is veel onderzocht op het gebied van weidevogels. Die gegevens en alles wat al eerder is onderzocht, alle tellingen en ervaringen brengt wij op één punt samen, het Kenniscentrum. De komende jaren zijn van belang in de ontwikkeling van de weidevogelstand. Landelijk is de ambitie uitgesproken om de stand van de weidevogels te stabiliseren en zelfs weer te laten groeien. Verschillende partijen willen die verantwoordelijkheid op zich nemen. Vanuit dat gemeenschappelijke belang wil het Kenniscentrum Weidevogels een belangrijke rol spelen in onderzoek, kennisontsluiting en kennisuitwisseling en advisering.Nieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.