SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland organiseren in 2008 het Jaar van de Scholekster. De Scholekster is een opvallende vogel die bijna overal in Nederland broedt. Maar het gaat echter niet zo goed met onze Scholeksters. De aantallen nemen zelfs nog sneller af dan die van onze nationale weidevogel, de Grutto.

In dit 'Jaar van de Scholekster' wil het Kenniscentrum daarom ook extra aandacht geven aan onze Scholeksters. In Noord-Holland zijn onder andere alle sosen geteld van Scholekster. Jan van der Geld meldt dat in het Wormer en Jisperveld het aantal scholeksters op de sosen en het aantal sosen sterk zijn afgenomen. Verder organiseert SOVON onderzoek naar het broedsucces. Scholeksters zijn heel trouw aan hun territorium en voeren de jongen in dit territorium. Daarom is het broedsucces relatief gemakkelijk vast te stellen. We hopen dat iedereen die in het voorjaar de Scholeksters inventariseert, weidevogelnesten beschermt, of een kilometerhok op Scholeksters inventariseert, bereid zal zijn om later in het seizoen nog minimaal twee extra bezoeken te brengen om het aantal (bijna) vliegvlugge jongen te tellen. Wanneer nesten worden gevolgd is het de moeite waard om van de uitgekomen nesten te bepalen of de jongen ook vliegvlug worden. Voor meer informatie kunt u naar de site van SOVON www.sovon.nl of u kunt contact opnemen met en/of uw gegevens sturen naar Dirk TangerNieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.