De Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland en Landschap Noord-Holland zijn een project gestart dat in 2011 moet uitmonden in een nieuwe Broedvogelatlas van Noord-Holland. Er is veel veranderd sinds het vorige overzicht uit de jaren negentig waaronder de achteruitgang van de weidevogels. De nieuwe broedvogelatlas zal daar veel inzicht in gaan geven.

Er moet nog veel gebeuren. Alle kilometerhokken in Noord-Holland worden tussen 2006-2009 ondermeer kwalitatief geïnventariseerd op weidevogels. Dat wil zeggen dat in ieder kilometerhok gekeken wordt welke soorten er als broedvogel voorkomen, maar niet hoeveel. Er zijn al flink wat kilometerhokken geteld maar er moet nog meer gebeuren. Dus geeft u op bij u lokale Vogelwerkgroep of bij Kees Scharringa van de onderzoeksafdeling.

Voor verdere informatie, handleidingen en invoer, www.ecotellerinvoer.nlNieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.