Het is belangrijk om naast nestgegevens van de bescherming van de weidevogels ook gegevens te verzamelen over het broedsucces van weidevogels. Hoeveel jongen brengen de broedparen groot? Om het succes van weidevogels en in het bijzonder de grutto en de tureluur beter in te kunnen schatten is het project ` Alarm` ontwikkeld, dat in combinatie met BMP wordt uitgevoerd. Het uitvoeren van alarmtellingen heeft als doel een goede indruk te krijgen van het aantal aanwezige (alarmerende) gruttoparen waarbij zeker is dat bij alarmerende gruttoparen een of meerdere jonge grutto's aanwezig zijn. Het is een praktische telmethode voor het schatten van territoriaal broedsucces. Daarnaast wordt er informatie verzameld over de perceelskeuze van steltlopergezinnen. Hebben ze voorkeur voor lang gras of juist kort en verblijven ze liever in kruidenrijke of –arme percelen. In Noord-Holland is de laatste jaren al veel ervaring opgedaan met alarmtelling in de Polder de Rondehoep bij Ouderkerk aan de Amstel. Dit jaar vinden er op veel meer plaatsen tellingen in Noord-Holland plaats. De resultaten zullen dit najaar worden gebundeld. Contactpersoon: Frank Visbeen

 


alarmtelling ronde 1 in de week 5-11 mei

alarmtelling ronde 2 in de week van 19-25 mei 


Nieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.