Het Kenniscentrum Weidevogels voert in opdracht op projectbasis voor derden onderzoek uit en/of geeft advies op grond van de beschikbare weidevogelgegevens. Veel organisaties hebben behoefte aan advies over weidevogels. De provincie en ILG-commissies zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het weidevogelbeleid en de financiering daarvan. Zij willen weten hoe de trends van de weidevogels zijn en waar belangrijke weidevogelgebieden liggen. Daarnaast zijn veel gemeenten betrokken bij allerlei vraagstukken in hun buitengebied waar weidevogels voorkomen. Een van de vele vragen die het Kenniscentrum van gemeenten krijgt, is bijvoorbeeld of geplande ontwikkelingen in het buitengebied negatieve effecten zouden kunnen hebben voor die weidevogels. Het Kenniscentrum Weidevogels kan op basis van gegevens van weidevogels en langjarig onderzoek in veel gevallen objectief antwoord geven op die vraag.

contactpersoon: Frank VisbeenNieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.