Concentreer beheer van weidevogels

Het weidevogelbeheer moet worden geconcentreerd in de meest geschikte gebieden.Ook moeten terreinbeherende instanties een intensiever beheer voeren. Dit zijn volgens diverse deskundigen de beste methoden om de voortdurende achteruitgang van de weidevogelstand te stoppen.
In Noord-Holland wordt aan de hand van luchtfoto’s die in de broedtijd zijn genomen bepaald welke gebieden het meest geschikt zijn, vertelt Ron van ’t Veer van het Landschap Noord-Holland. "Weidevogels gedijen het best op kruispunten, waar agrarisch gebied en natuurgebied met verschillende graslandtypen elkaar raken, en op intensief beheerde weilanden met veel variatie."
Bij veel moderne melkveebedrijven past volgens hem geen weidevogelbeheer meer. Daar is de druk om vroeg te maaien te groot. "In Friesland nog meer dan in Noord-Holland, omdat daar een betere ontwatering is. Daar moet je eigenlijk ook geen intensief weidevogelbeheer meer willen."

bron: Agrarisch dagblad

meer lezen:http://www.agd.nl/1050886/Nieuws/Artikel/Concentreer-beheer-van-weidevogels.htmNieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.