Jaarboek weidevogels 2007

Zojuist is, op basis van de meest recente onderzoeken, het Jaarboek weidevogels 2007 verschenen dat ingaat op de stand van de weidevogels in de provincie Noord-Holland. Hieruit blijkt dat het gemiddeld gezien niet goed gaat met de weidevogels. De kemphaan en watersnip dreigen definitief als broedvogel te verdwijnen uit de Noord-Hollandse graslanden. In het kielzog lijken soorten als grutto en veldleeuwerik te volgen. De tureluur en krakeend zijn de positieve uitzonderingen. Het Jaarboek weidevogels laat zien welke veranderingen zijn opgetreden, maar ook waar mogelijke oplossingen liggen voor verbetering. De komenden jaren zijn cruciaal voor de weidevogels. Geinteresseerden kunnen het Jaarboek opvragen bij Stijn van Belleghem.

persberichtNieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.