Studiemiddag Weidevogels 2011

Op donderdagmiddag 7 april organiseert het Kenniscentrum Weidevogels als aftrap van het nieuwe weidevogelseizoen de studiemiddag weidevogels om 13.00 uur in zalencentrum “De Rijper Eilanden”, Zuiddijk 2a, De Rijp (langs de N244). 

Weidevogels staan nog steeds volop in de belangstelling en er wordt op veel verschillende manieren gewerkt om ze beter te beschermen en te beheren. Daarom organiseert het Kenniscentrum Weidevogels deze studiemiddag. . De middag is bedoeld voor beheerders, agrariërs, beleidsmakers, veldmedewerkers en vrijwilligers van de (agrarische) natuur in Noord-Holland. Tijdens de studiemiddag zullen De meest recente gegevens over de verspreiding, aantallen en trends van de weidevogels worden aan u gepresenteerd waarbij verschillende aspecten van weidevogelbeheer aan de orde komen. Teven wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken van een aantal lopende onderzoeken en projecten (zie programma). 

Programma studiemiddag weidevogelsNieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.