Bescherming weidevogels tijdens trek en overwintering

Het Kenniscentrum Weidevogels heeft samen met Altenburg & Wymenga in opdracht van de provincie een rapport opgesteld over de bescherming van de weidevogels tijdens trek en overwintering. De directe aanleiding voor het opstellen van het rapport is een motie van de Provinciale Staten van Noord-Holland waarin zij de wens uitspraken de sterfte van weidevogels in de trek en overwinteringsgebieden te reduceren. Het rapport is hier te downloaden. Belangrijke conclusie is dat sterfte tijdens trek en overwintering aanzienlijk kan zijn maar niet als belangrijkste oorzaak wordt gezien in de achteruitgang van de weidevogels. Die achteruitgang wordt vooral verzoorzaakt door onvoldoende kuikenoverleving en reproductie in de broedgebieden zelf. Daar zal de provincie onverminderd inzet op moeten plegen om die situatie te verbeteren.

In het rapport staan een aantal belangrijke aanbevelingen om de overleving in de trek- en overwinteringsgebieden te verhogen door bijvoorbeeld op Europees niveau de jacht te stoppen op soorten waarvan de populaties dalen en de registratie en jachtstatistieken aan te scherpen. Meer lezen: Bescherming van weidevogels tijdens trek en overwintering.Nieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.