Weidevogelthemadag:'Weidevogels: tussen krimp & kramp'

Op 23 oktober 2010 organiseert de Nederlandse Ornithologische Unie en het Biologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy een interessante lezingen dag te Leeuwarden. Het onderwerp betreft 'Weidevogels: tussen krimp & kramp', waarin we in het ochtendgedeelte ingaan op de demografie en fenologie van broedende weidevogels. Tijdens het middaggedeelte staan recente resultaten en maatregelen centraal die handvatten geven voor een effectieve weidevogelbescherming voor de toekomst.

Klik op het programma voor de interessante lezingen van de dag, locatie en adres.

Toegang is gratis.


Nieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.