Kernkwaliteit Weidevogels in Laag Holland in kaart

Landschap Noord-Holland heeft samen met Ron van `t Veer Ecologisch Advies & Onderzoeksbureau de weidevogels en moerasvogels van Laag Holland in kaart gebracht. De weidevogels en moerasvogels zijn een van de kernkwaliteiten van Nationaal Landschap Laag Holland. Andere kernkwaliteiten zijn onder meer de openheid van het landschap, veenpakket, de verkaveling, de dorps- en lintbebouwing en de droogmakerijen. Via de link kunt u de Kernkwaliteit Weidevogels LH downloaden. U vindt hier een uitgebreide beschrijving van het voorkomen, ecologie van de verschillende weidevogels in Laag Holland, geillustreerd met prachtige biotoop foto's van Jan van der Geld.

Kernkwaliteit Weidevogels in Laag Holland Nieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.