Weidevogels in Noord-Holland

Noord-Holland is een echte weidevogelprovincie. Van de landelijke populatie grutto’s, tureluren, kemphanen en slobeenden broedt meer dan 20% in Noord-Holland. Van de grutto broedt hier zelfs 15% van de Noordwest-Europese populatie.

Hoewel het niet goed gaat met veel soorten weidevogels, herbergen vooral de veenweiden van Noord-Holland belangrijke populaties. Daarom spant de provincie zich in om deze populaties te behouden en te doen groeien. Daarbij zijn alle beheerders hard nodig: agrariërs, terreinbeheerders, vrijwilligers. De provincie verstrekt subsidies aan beheerders voor weidevogelbeheer en begeleid de samenwerking tussen deze beheerders die nodig is voor effectief weidevogelbeheer. Dee beheerders zijn onmisbaar voor het goed weidevogelbeheer.

 

De resultaten van de weidevogelmonitoring Noord-Holland 2009 onderschrijven het belang van Noord-Holland als weidevogelprovincie en ondersteunen de bij het weidevogelbeleid gekozen uitgangspunten. Tegelijk geeft het concrete aanknopingspunten voor verdere verbetering van beheer.Nieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.