Studiemiddag Weidevogels drukker bezocht dan ooit

Elk voorjaar trekken zo’n 1.000 weidevogelvrijwilligers de weilanden in om nesten te zoeken en te beschermen. Elk nestbezoek leidt echter tot een mogelijke afname van weidevogelnesten. Dit is één van de uitkomsten van de studiemiddag weidevogels die Veelzijdig Boerenland en Landschap Noord-Holland namens het Kenniscentrum Weidevogels op 1 april organiseerden. Het Kenniscentrum Weidevogels houdt zich bezig met het samenbrengen en ontsluiten van kennis en gegevens over weidevogels in Noord-Holland. Doel van de studiemiddag op 1 april was delen van kennis en resultaten uit recente onderzoeken. Met 250 bezoekers was de studiemiddag erg goed bezocht.  Kijkend naar de kievit en de grutto blijkt dat de roof van eieren en kuikens in het veld de afgelopen jaren is toegenomen. Nestmarkeringen en menselijke geurpaden trekken rovers als vos, havik, bruine kiekendief, egel, kraai, bunzing, en hermelijn aan. Via de sporen van mensen kunnen zij de eieren van weidevogels vinden en opeten. Het devies is dan ook: bescherm met verstand! De volgende aanbevelingen werden gedaan: probeer vanaf de kant van het weiland in te schatten of er vogels broeden op een perceel. Bescherm nesten alleen bij bedreiging (vertrapping door ree) of als er iets gaat gebeuren op een perceel (landbouwwerkzaamheden). Controleer na het markeren of plaatsen van de nestbeschermer het nest niet onnodig. Controleer de nesten op afstand. En als laatste, controleer pas na 3-4 weken het eindresultaat van het nest, aldus Wolf Teunissen van Sovon. Verder kwam Roos Kentie (Rijksuniversiteit Groningen) aan bod, zij doet onderzoek naar de overleving van jonge grutto’s. Kees Scharringa van Landschap Noord-Holland vertelde over een Atlas van de Noord-Hollandse weidevogels en toonde hoe belangrijk bijvoorbeeld het gebied Laag Holland is voor de weidevogels. Hij hield een pleidooi voor de vogelsoorten uit de vochtige graslanden als grutto, slobeend, tureluur, zomertaling, kemphaan en watersnip. Met deze laatste twee soorten is het droevig gesteld, er leven nog maar enkele paartjes in Noord-Holland (in natuurreservaten). Wim Tijsen presenteerde resultaten van 10 jaar tureluuronderzoek op Wieringen. Over de tureluur is eigenlijk nog maar weinig bekend. Ron van ’t Veer liet zien hoe belangrijk de keus tussen vermesting of verschraling is bij het weidevogelbeheer in natuurreservaten. Zure graslanden blijken soms goede kuikengraslanden. Het advies is voorzichtig omgaan met mesten en kalk. Niels Raes van Landschap Noord-Holland presenteerde een analyse van grutto-alarmtellingen in Noord-Holland. Het blijkt dat niet gemaaid lang gras, met een lengte tot 15 cm, belangrijk is voor de aanwas van jonge grutto’s. Het Kenniscentrum Weidevogels is gevestigd bij Landschap Noord Holland. In het kenniscentrum werken samen Veelzijdig Boerenland, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, ANV Water, Land en Dijken en Natuurmonumenten. Niet voor publicatie:Wilt u meer weten over het Kenniscentrum Weidevogels of over de studiemiddag, neem dan contact op met Frank Visbeen van Landschap Noord-Holland telefoon 06 33319529 of Stijn van Belleghem telefoon 06-13584908. www.kenniscentrumweidevogels.nl


Nieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.