Weidevogelbalans 2010

De Weidevogelbalans 2010 geeft de meest recente stand van zaken over hoe het is gesteld met de weidevogels zelf en met weidevogelbeheer, -bescherming en - onderzoek. De aantallen broedparen gaan van de meeste soorten nog steeds achteruit. Belangrijk nieuw gezichtspunt is dat vooral het realiseren van voldoende en goed kuikenland voor het opgroeien van de kuikens een cruciaal punt is.

De weidevogelbalans is tot stand gekomen dankzij medewerking van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, provincies, terreinbeherende organisaties en vrijwilligersorganisaties. Gedetailleerde achtergrondinformatie is verder te vinden via de websites www.weidevogelbescherming.nl, www.sovon.nl en www.landschapsbeheer.nl. De weidevogelbalans is een uitgave van de landelijke Kenniskring Weidevogellandschap.

Verder lezen Weidevogelbalans 2010Nieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.