Gekleurringde grutto's gezocht!

Het broedseizoen van de grutto zit er bijna op en veel grutto's verzamelen zich nu in groepen. Om meer over de (broed)biologie van de grutto, verspreiding en doortrekpatronen te weten zijn veel grutto's van kleurringen aan de poten voorzien. Om die te kunnen aflezen is wel een goede verrekijker en bij voorkeur een telescoop nodig. In het bijgevoegde document Kleurringschema's Grutto's zijn in de engelse taal de verschillende internationale kleurringprogramma's op een overzichtelijke wijze weergegeven. Als u een grutto met kleurringen waarneemt kunt u hier opzoeken welke verschillende kleurringcombinaties worden gebruikt en de contactpersoon (met emailadres) van het betreffende project is. U kunt natuurlijk ook de gegevens (kleurringcombinatie, datum, exacte locatie, groepsgrootte) aan ons mailen f.visbeen@landschapnoordholland.nl, dan zorgen wij dat de melding bij de juiste persoon terecht komt.


Nieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.