Toekomstvisie voor de Grutto

Het toekomstige gruttobeheer moet zich meer concentreren op de leefomgeving van het kuiken. De sterfte van volwassen grutto’s is niet de oorzaak van de daling in aantallen, maar de lagere overlevingskans van het kuiken. Op het symposium 'Toekomstvisie voor de Grutto' van Nederland Gruttoland in Nijkerk afgelopen woensdag was de belangrijkste conclusie dat het beheer van het zogenaamde kuikenland sterk in kwaliteit moet worden verbeterd. Insectenrijk grasland met minder mest vergroot de overlevingkans voor het gruttokuiken. Het beheer moet zich daarbij vooral richten op de kansrijke gebieden. Op www.grutto.nl is het persbericht  van het symposium te lezen en de volledige inleidingen van de sprekers Hans Schekkerman, Sjaak Hoogendoorn en Meinte Engelmoer.Nieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.