Kenniscentrum gelanceerd

Tijdens de ‘Studiemiddag Weidevogels’ in de Rijp is op 3 april het Kenniscentrum Weidevogels officieel van start gegaan. In het Kenniscentrum werken verschillende organisaties in Noord-Holland samen aan het samenbrengen en ontsluiten van kennis en gegevens over weidevogels. Dit is hard nodig want het gaat in sommige delen van Noord-Holland nog steeds heel slecht met de weidevogels. Op de middag waren diverse lezingen over weidevogels bijvoorbeeld over de stand van de weidevogels in de Gooi- en Vechtstreek en voedselsituatie voor de kuikens van de grutto. Met 150 bezoekers was de studiemiddag zeer goed bezocht.


Nieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.